Đào Tấn

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đào Tấn Lao xao sóng vỗ ngọn tùng Gian nan là nợ anh hùng phải vay.