Thông tin tài khoản toàn cục

Xem thông tin tài khoản
Thông tin tài khoản toàn cục
  • Tên người dùng: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02j
  • Lúc mở tài khoản: 17:49, ngày 21 tháng 3 năm 2020 (cách đây 3 năm)
  • Tổng số lần sửa đổi: 0
  • Số tài khoản đính kèm: 4
  • Bị cấm:
This account is locked. See the global account details on Meta-Wiki for more details.
Danh sách tài khoản địa phương
Wiki bộ phậnNgày đính kèmPhương thứcCấmSố lần sửa đổiNhóm
az.wikipedia.org17:49, ngày 21 tháng 3 năm 2020tài khoản mới(?)0
en.wikipedia.org17:49, ngày 21 tháng 3 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
login.wikimedia.org17:49, ngày 21 tháng 3 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
meta.wikimedia.org17:49, ngày 21 tháng 3 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0