Thông tin tài khoản toàn cục

Xem thông tin tài khoản
Thông tin tài khoản toàn cục
  • Tên người dùng: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02y
  • Lúc mở tài khoản: 20:20, ngày 27 tháng 3 năm 2020 (cách đây 3 năm)
  • Tổng số lần sửa đổi: 0
  • Số tài khoản đính kèm: 3
  • Bị cấm:
This account is locked. See the global account details on Meta-Wiki for more details.
Danh sách tài khoản địa phương
Wiki bộ phậnNgày đính kèmPhương thứcCấmSố lần sửa đổiNhóm
ja.wikipedia.org20:20, ngày 27 tháng 3 năm 2020tài khoản mới(?)Bị cấm vô hạn.
Lý do: sockpuppet
  • sửa đổi (toàn website)
  • không được mở tài khoản
  • thư điện tử đã bị cấm
  • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
0
login.wikimedia.org20:20, ngày 27 tháng 3 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
meta.wikimedia.org20:20, ngày 27 tháng 3 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0