Trang được nhúng nhiều nhất

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 18:46, ngày 7 tháng 4 năm 2020. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:Hộp thông báo‏‎ (được sử dụng trong 167 trang)
 2. Bản mẫu:Tl‏‎ (được sử dụng trong 165 trang)
 3. Bản mẫu:Fmbox‏‎ (được sử dụng trong 119 trang)
 4. Bản mẫu:Tài liệu/start box‏‎ (được sử dụng trong 115 trang)
 5. Bản mẫu:Tài liệu/end box‏‎ (được sử dụng trong 115 trang)
 6. Bản mẫu:Tài liệu/template page‏‎ (được sử dụng trong 114 trang)
 7. Bản mẫu:Tài liệu/start box2‏‎ (được sử dụng trong 114 trang)
 8. Bản mẫu:Tài liệu/end box2‏‎ (được sử dụng trong 114 trang)
 9. Bản mẫu:Tài liệu/docspace‏‎ (được sử dụng trong 114 trang)
 10. Bản mẫu:Template other‏‎ (được sử dụng trong 114 trang)
 11. Bản mẫu:Tài liệu‏‎ (được sử dụng trong 113 trang)
 12. Bản mẫu:Chờ xóa‏‎ (được sử dụng trong 83 trang)
 13. Bản mẫu:Sisterproject‏‎ (được sử dụng trong 72 trang)
 14. Bản mẫu:Pp-meta‏‎ (được sử dụng trong 72 trang)
 15. Bản mẫu:Khóa toàn cục‏‎ (được sử dụng trong 72 trang)
 16. Bản mẫu:Khóa bản mẫu‏‎ (được sử dụng trong 69 trang)
 17. Bản mẫu:W‏‎ (được sử dụng trong 69 trang)
 18. Bản mẫu:Liên kết đến Wikipedia‏‎ (được sử dụng trong 69 trang)
 19. Bản mẫu:Preload‏‎ (được sử dụng trong 66 trang)
 20. Bản mẫu:Pp-template‏‎ (được sử dụng trong 66 trang)
 21. Bản mẫu:Documentation‏‎ (được sử dụng trong 65 trang)
 22. Bản mẫu:Trang con tài liệu‏‎ (được sử dụng trong 58 trang)
 23. Bản mẫu:Pp-meta/pagetype‏‎ (được sử dụng trong 48 trang)
 24. Bản mẫu:Làm sạch‏‎ (được sử dụng trong 46 trang)
 25. Bản mẫu:Purge‏‎ (được sử dụng trong 46 trang)
 26. Bản mẫu:Tlx‏‎ (được sử dụng trong 41 trang)
 27. Bản mẫu:Documentation subpage‏‎ (được sử dụng trong 40 trang)
 28. MediaWiki:Toc‏‎ (được sử dụng trong 38 trang)
 29. Mô đun:HtmlBuilder‏‎ (được sử dụng trong 35 trang)
 30. Bản mẫu:•‏‎ (được sử dụng trong 32 trang)
 31. Mô đun:Navbox‏‎ (được sử dụng trong 31 trang)
 32. Bản mẫu:Tnavbar‏‎ (được sử dụng trong 31 trang)
 33. Mô đun:Navbar‏‎ (được sử dụng trong 31 trang)
 34. Mô đun:Arguments‏‎ (được sử dụng trong 31 trang)
 35. Bản mẫu:Đổi hướng mềm‏‎ (được sử dụng trong 31 trang)
 36. Bản mẫu:Commonscat‏‎ (được sử dụng trong 30 trang)
 37. Bản mẫu:Navbox‏‎ (được sử dụng trong 30 trang)
 38. Bản mẫu:Hộp điều hướng‏‎ (được sử dụng trong 30 trang)
 39. Bản mẫu:Tnavbar-header‏‎ (được sử dụng trong 28 trang)
 40. Bản mẫu:N/A‏‎ (được sử dụng trong 28 trang)
 41. Bản mẫu:Bản mẫu khóa trang‏‎ (được sử dụng trong 27 trang)
 42. Bản mẫu:Wikipediacat‏‎ (được sử dụng trong 27 trang)
 43. Bản mẫu:Protection templates‏‎ (được sử dụng trong 27 trang)
 44. Bản mẫu:Softredirect‏‎ (được sử dụng trong 27 trang)
 45. Mô đun:Italic title‏‎ (được sử dụng trong 24 trang)
 46. Bản mẫu:Cl‏‎ (được sử dụng trong 24 trang)
 47. Bản mẫu:Mục lục ngang‏‎ (được sử dụng trong 24 trang)
 48. Bản mẫu:Tiêu đề nghiêng‏‎ (được sử dụng trong 23 trang)
 49. Bản mẫu:Delete‏‎ (được sử dụng trong 23 trang)
 50. Bản mẫu:Wikipedia‏‎ (được sử dụng trong 22 trang)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).