Trang được nhúng nhiều nhất

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 20:53, ngày 4 tháng 8 năm 2021. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:Sisterproject‏‎ (được sử dụng trong 218 trang)
 2. Bản mẫu:Wikipedia‏‎ (được sử dụng trong 134 trang)
 3. Bản mẫu:Fmbox‏‎ (được sử dụng trong 130 trang)
 4. Bản mẫu:Tài liệu/start box‏‎ (được sử dụng trong 126 trang)
 5. Bản mẫu:Tài liệu/end box‏‎ (được sử dụng trong 126 trang)
 6. Bản mẫu:Tài liệu/start box2‏‎ (được sử dụng trong 125 trang)
 7. Bản mẫu:Tài liệu/end box2‏‎ (được sử dụng trong 125 trang)
 8. Bản mẫu:Tài liệu/docspace‏‎ (được sử dụng trong 125 trang)
 9. Bản mẫu:Template other‏‎ (được sử dụng trong 125 trang)
 10. Bản mẫu:Tài liệu/template page‏‎ (được sử dụng trong 125 trang)
 11. Bản mẫu:Tài liệu‏‎ (được sử dụng trong 124 trang)
 12. Bản mẫu:Hộp thông báo‏‎ (được sử dụng trong 96 trang)
 13. Bản mẫu:Tl‏‎ (được sử dụng trong 89 trang)
 14. Bản mẫu:Preload‏‎ (được sử dụng trong 77 trang)
 15. Bản mẫu:Khóa toàn cục‏‎ (được sử dụng trong 77 trang)
 16. Bản mẫu:Pp-meta‏‎ (được sử dụng trong 77 trang)
 17. Bản mẫu:Documentation‏‎ (được sử dụng trong 74 trang)
 18. Bản mẫu:Khóa bản mẫu‏‎ (được sử dụng trong 71 trang)
 19. Bản mẫu:Pp-template‏‎ (được sử dụng trong 68 trang)
 20. Bản mẫu:Liên kết đến Wikipedia‏‎ (được sử dụng trong 61 trang)
 21. Bản mẫu:W‏‎ (được sử dụng trong 61 trang)
 22. Bản mẫu:Trang con tài liệu‏‎ (được sử dụng trong 58 trang)
 23. Bản mẫu:Wikipediacat‏‎ (được sử dụng trong 56 trang)
 24. MediaWiki:Toc‏‎ (được sử dụng trong 50 trang)
 25. Bản mẫu:Commonscat‏‎ (được sử dụng trong 49 trang)
 26. Bản mẫu:Pp-meta/pagetype‏‎ (được sử dụng trong 48 trang)
 27. Bản mẫu:Purge‏‎ (được sử dụng trong 46 trang)
 28. Bản mẫu:Làm sạch‏‎ (được sử dụng trong 46 trang)
 29. Bản mẫu:Tlx‏‎ (được sử dụng trong 41 trang)
 30. Bản mẫu:Documentation subpage‏‎ (được sử dụng trong 40 trang)
 31. Mô đun:HtmlBuilder‏‎ (được sử dụng trong 36 trang)
 32. Bản mẫu:•‏‎ (được sử dụng trong 36 trang)
 33. Bản mẫu:Đổi hướng mềm‏‎ (được sử dụng trong 35 trang)
 34. Bản mẫu:Sister-inline‏‎ (được sử dụng trong 35 trang)
 35. Bản mẫu:Wikipedia-inline‏‎ (được sử dụng trong 34 trang)
 36. Mô đun:Navbox‏‎ (được sử dụng trong 32 trang)
 37. Mô đun:Navbar‏‎ (được sử dụng trong 32 trang)
 38. Mô đun:Arguments‏‎ (được sử dụng trong 32 trang)
 39. Bản mẫu:Softredirect‏‎ (được sử dụng trong 31 trang)
 40. Bản mẫu:Tnavbar‏‎ (được sử dụng trong 31 trang)
 41. Bản mẫu:Hộp điều hướng‏‎ (được sử dụng trong 31 trang)
 42. Bản mẫu:Navbox‏‎ (được sử dụng trong 31 trang)
 43. Bản mẫu:Sơ khai‏‎ (được sử dụng trong 29 trang)
 44. Bản mẫu:N/A‏‎ (được sử dụng trong 28 trang)
 45. Bản mẫu:Mục lục ngang‏‎ (được sử dụng trong 28 trang)
 46. Bản mẫu:Tnavbar-header‏‎ (được sử dụng trong 28 trang)
 47. Bản mẫu:Protection templates‏‎ (được sử dụng trong 27 trang)
 48. Bản mẫu:Bản mẫu khóa trang‏‎ (được sử dụng trong 27 trang)
 49. Mô đun:Italic title‏‎ (được sử dụng trong 26 trang)
 50. Bản mẫu:Danh sách tham khảo‏‎ (được sử dụng trong 25 trang)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).