Người dùng bị cấm

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tìm một thành viên bị cấm
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
14:09, ngày 13 tháng 10 năm 2019 JulianeMaples (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
16:13, ngày 7 tháng 10 năm 2019 AkilahJaime (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
02:59, ngày 6 tháng 10 năm 2019 205.189.94.0/24 (Thảo luận) 02:59, ngày 6 tháng 11 năm 2019
còn 20 ngày, 2 giờ và 19 phút nữa
ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Sock puppetry Quachthanh make Wikibooks become his blog
14:27, ngày 27 tháng 9 năm 2019 Contrau123 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
vandalism
18:30, ngày 14 tháng 9 năm 2019 RositaNoble1240 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn WikiBayer (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global Sysop action)
01:37, ngày 10 tháng 9 năm 2019 JamelCrum659 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vermont (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
14:11, ngày 5 tháng 9 năm 2019 SelmaNewcombe51 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
14:11, ngày 5 tháng 9 năm 2019 AudreaBaumgardne (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
14:10, ngày 5 tháng 9 năm 2019 Thurman71X (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
00:28, ngày 1 tháng 9 năm 2019 EmelyFlinn398 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn BRPever (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
Spambot
17:53, ngày 25 tháng 8 năm 2019 LachlanSterne (Thảo luận | đóng góp) vô hạn WikiBayer (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
Spambot (global Sysop action)
16:47, ngày 13 tháng 8 năm 2019 MarianaLEstrange (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
16:47, ngày 13 tháng 8 năm 2019 AshlyNanya (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
16:47, ngày 13 tháng 8 năm 2019 ShaunaHogarth (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
21:50, ngày 8 tháng 8 năm 2019 JacquettaObl (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 
13:57, ngày 5 tháng 8 năm 2019 KristineDettmann (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
spambot
13:54, ngày 5 tháng 8 năm 2019 Luatquochuy (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
spamming xwiki
11:48, ngày 26 tháng 7 năm 2019 LandonTompkins9 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
spambot
02:07, ngày 15 tháng 5 năm 2019 AndresWoo9 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot
02:07, ngày 15 tháng 5 năm 2019 VirgieOstrander (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot
12:08, ngày 29 tháng 4 năm 2019 GrazynaReinke42 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot
12:29, ngày 4 tháng 4 năm 2019 CelinaR831 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 
12:29, ngày 4 tháng 4 năm 2019 MalindaValle73 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
Spambot
12:28, ngày 4 tháng 4 năm 2019 LewisHyman3 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
Spambot
18:30, ngày 17 tháng 3 năm 2019 CarrollRubensohn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
spambot
18:30, ngày 17 tháng 3 năm 2019 RonnyLedet (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
spambot
13:16, ngày 21 tháng 2 năm 2019 205.189.94.12 (Thảo luận) 13:27, ngày 21 tháng 2 năm 2020
còn 127 ngày, 12 giờ và 47 phút nữa
ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Lách luật cấm IP, thành viên Quachthanh, IP dùng 5 năm, cố định
13:11, ngày 21 tháng 2 năm 2019 Dante71Q040 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
Spam
23:02, ngày 20 tháng 2 năm 2019 BeatriceMennell (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Wim b (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop Action)
10:05, ngày 15 tháng 2 năm 2019 BrandonCarboni0 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot
04:02, ngày 4 tháng 3 năm 2018 Quanghp225 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Quenhitran (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Tài khoản chỉ dùng để phá hoại
21:45, ngày 17 tháng 2 năm 2018 ElishaRamsden (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Rxy (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
08:41, ngày 8 tháng 11 năm 2017 MaritzaMchenry1 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot
09:35, ngày 15 tháng 10 năm 2017 Q84927941686 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Quenhitran (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • đã tắt chức năng tự động cấm
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Có thái độ dọa dẫm/quấy rối
09:43, ngày 3 tháng 12 năm 2014 ZSPDeandre (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Mathonius (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
Spambot (steward action)
15:41, ngày 23 tháng 6 năm 2014 Helloyellow999 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Glaisher (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
Spam (global sysop action)
20:50, ngày 11 tháng 8 năm 2013 Thomas29~viwikiquote (Thảo luận | đóng góp) vô hạn MF-Warburg (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
spambot (steward action: no SUL account)
01:51, ngày 13 tháng 2 năm 2013 AnnettaM8 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Prenn (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • đã tắt chức năng tự động cấm
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spam
16:07, ngày 10 tháng 6 năm 2012 Petterson~viwikiquote (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tegel (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
cross-wiki spam
09:39, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.26.151.96 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
09:39, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.26.85.199 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
09:39, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.26.118.219 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
09:38, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.26.255.93 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
09:38, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.26.113.147 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
09:38, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.26.113.146 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
09:36, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.26.0.0/16 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
09:36, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.27.0.0/16 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
14:31, ngày 17 tháng 8 năm 2010 204.236.128.0/17 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cross-wiki spam: Amazon Web Services - Service has been used for trojan/spam attacks - Little or no good edits - Please email info@wikimedia.org if you are affected by this block
14:29, ngày 17 tháng 8 năm 2010 86.83.155.44 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
static IP, global issues, identified with da borgdorff, previously global locked
14:28, ngày 17 tháng 8 năm 2010 75.101.128.0/17 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cross-wiki spam: Amazon Web Services - Service has been used for trojan/spam attacks - Little or no good edits - Please email info@wikimedia.org if you are affected by this block
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối