Khác biệt giữa các bản “Tục ngữ Do Thái”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
* Đừng khoe khoang về ngày mai, vì bạn không biết những gì mà một ngày sẽ mang đến.
* Ai tìm kiếm bánh kem ngọt thì mất bánh mì của mình.
* Bất cứ ai tranh cãi vì lợi ích của sự tranh cãi là một thằng bần nông.
* Bất kỳ căn nhà nào mà không được xây dựng cho những ngày nóng hoặc các ngày mưa thì không phải là ngôi nhà.
 
176

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng