Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Trãi”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
=== Thơ Nôm ===
*'''Công danh đã được hợp về nhàn,'''<br />'''Lành dữ âu chi thế nghị khen.'''<br />'''Ao cạn vớt bèo cấy muống,'''<br />'''Đìa thanh phát cỏ ương sen.'''<br />'''Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc,'''<br />'''Thuyền chở yên hà nặng vạy then.'''<br />'''Bui có một lòng trung lẫn hiếu,'''<br />'''Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen.''' (''Thuật hứng bài 24'', Nguyễn Trãi toàn tập, NXB. Khoa học Xã hội, 1976)
 
=== Khác ===
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng