Kết quả tìm kiếm

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
 • Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức. Education is the art of making man ethical.
  120 byte (20 từ) - 14:51, ngày 8 tháng 7 năm 2012
 • lightning and a lightning bug. Thư gửi George Bainton, 15 October 1888, The Art of Authorship: Literary Reminiscences, Methods of Work, and Advice to Young
  2 kB (292 từ) - 06:15, ngày 21 tháng 8 năm 2014
 • muội là thiếu kiến thức. Ngu xuẩn là ngu muội trong cao ngạo Tact is the art of making a point without making an enemy. Khôn Khéo là một nghệ thuật để
  19 kB (3.048 từ) - 08:47, ngày 13 tháng 7 năm 2016
 • desiderat pacem praeparet bellum. Hãy để người yêu hòa bình chuẩn bị cho chiến tranh. Patience is the art of hoping. Kiên nhẫn là nghệ thuật hy vọng.
  2 kB (264 từ) - 06:59, ngày 2 tháng 4 năm 2014
 • Selleck. Lewis: OK, Cornelius cưới Franny và các anh em của cô ấy là Gaston và Art. Wilbur: Cậu quên gì rồi. Lewis: Quên... Ồ phải. Wilbur là con của Franny
  6 kB (859 từ) - 22:20, ngày 14 tháng 4 năm 2014
 • rằng chính ông thường càm thấy thất vọng về chất lượng của quân Ý). The art of concentrating strength at one point, forcing a breakthrough, rolling up
  12 kB (2.058 từ) - 12:38, ngày 6 tháng 6 năm 2016