Ai mà đi quá nhanh thì trên đường thẳng cũng bị vấp ngã

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

'Ai mà đi quá nhanh thì trên đường thẳng cũng bị vấp ngã'

                                            ( tục ngữ Tây Ban Nha)