Câu tục ngữ về Bình Dương

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

฿↑↑↑ câu tục ngữ về dương 1. Bình Dương xanh mát một màu đen thui. 2. XAnh xanh đẹp đẽ như bầu trời Bình Dương. 3. Chiếc lá Bình Dương Hai con bò xấu xí. 4. Cây xanh Bình Dương mát mẻ diệu hiền như điên. 5. Ai về thăm đất Bình Dương

  đi xong rồi nhớ đi vào "biện vệnh".