Có Tiền Hai Chữ Tình Yêu

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có Tiền Hai Chữ Tình Yêu

Hết Tiên Bốn Chữ Mình Chia Tay Đi