Dịch từ han việt

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

hữu bất sự chủ quan khinh ổn đường thế hoàng đáng đường