Fafda

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

xã hội bình đẳng chỉ là lời nói của những kẻ hưởng lợi từ những người thấp kém hơn mình