Học hôm nay,sống cho ngày mai và nghĩ cho mai sau

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tương lai