HOAN NGHÊNH CÁI LỒN

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

HOAN NGHÊNH CÁI LỒN