Heraclistute

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mặt trời mỗi ngày đều mới.

Heraclitus (540-475 TCN) (Anh ngữ) - Heraclistute (Pháp ngữ) - He-ra-cờ-lit (Việt ngữ) xuất thân trong một gia đình quý tộc ở Ionia nhưng ông sống một cuộc đời rất nghèo khổ và cô độc. Về cơ bản, ông là một nhà triết học duy vật và được coi là ông tổ của phép biện chứng. Những tư tưởng biện chứng của ông rất sâu sắc, tuy vậy cách thức thể hiện lại rất phức tạp và khó hiểu vì vậy ông thường được gọi là là nhà triết học tối nghĩa. Hiện nay, tài liệu của ông chỉ còn khoảng 130 đoạn bàn về tự nhiên.

Câu nói[sửa]

  • "Trong tất cả những người tôi được nghe lý thuyết không một ai có thể hiểu được rằng minh triết là cái gì tách biệt với tất cả."
  • "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông"
  • "Tất cả những gì biến thiên lại hoà hợp với nhau như dây đàn và thanh âm"
  • Con khỉ đẹp nhất cũng là xấu nhất khi so sánh với nhân loại.
  • Phẩm cách là một vị thần bảo vệ của con người.
  • Trí tuệ chỉ quyết định bởi một việc, chính là tư tưởng giỏi điều khiển mọi thứ.

Liên kết ngoài[sửa]

http://philosophypages.com/dy/h2.htm#hera

Liên kết[sửa]

Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan