Lặng nhìn cuộc sống

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  • Trích sách: Lặng nhìn cuộc sống
  • Tác giả: Trần Huy Hoàng
  1. - Đừng vì người khác nói những lời mình muốn nghe, để rồi quên mất con người ngu si trong mình.
  2. - Con người thường nói sai, hoặc nói một nửa sự thật. Họ kể lại những điều có lợi cho chính mình mà thôi.
  3. - Ở thế giới hôm nay. Chúng ta đang được sống trong một thế giới mà ở đó chúng ta được kết nối với mọi thứ. Trừ chính chúng ta.
  4. - Khi có quá nhiều sự lựa chọn cũng làm con người ta không hạnh phúc.
  5. - Ta đi được vài ba con hẻm rồi lấy cái nhìn, cái thấy, cái kinh nghiệm của con hẻm mà đánh đồng mọi con đường khác.