Sixmuis

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sixmuis là Kiên, Kiên là Sixmuis. Sixmuis còn có nghĩa đơn giản là: Six và Múi. Six là sáu. Múi là các cơ bụng. Sixmuis ở đây chỉ người sáu múi, có cơ bắp, đẹp trai, khoai to không lo chết đói. Đặc biệt người muốn nói tới ở đây là Nguyễn Trung Kiên. Học sinh giỏi của đất nước Việt Nam. Xin hết. Thank you, next !!!