Tục ngữ Hán việt

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mục lục : Đầu · 0–9 · A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

A[sửa]

 • An cư lạc nghiệp
Chỗ ở ổn định công việc tốt lành.
 • An thân, thủ phận. An phận, thủ thường
Thân nhàn tự biết mình

B[sửa]

 • Phú quý sinh lễ nghĩa. Bần cùng sinh đạo tặc.
 • Bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con

C[sửa]

 • Cẩn ngôn vô tội. Cẩn tắc vô ưu
Cẩn trọng lời nói, không lo .Cẩn trọng hành động, không phiền
 • Của thiên trả địa
Dễ được, dễ mất
 • Cao nhân tất hữu cao nhân trị
Người giỏi ắt có người giỏi hơn.

D[sửa]

 • Dĩ hòa di quý
Ở hiền gặp lành
 • Nhàn cư vi bất thiện
Ở không sinh tật
 • Danh chính, ngôn thuận, sự tất thành
Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành.
Tiếng tốt, lời nói suôn sẽ , việc sẽ thành
 • Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ
Từ xưa, tình không để hận .
 • Danh sư xuất cao đồ
Thầy giỏi sẽ có trò giỏi.
 • Dĩ hoà vi quý
Hòa khí trên hết
 • Dĩ độc trị độc
Lấy độc trị độc
 • Dĩ ân báo oán
Dĩ oán báo ân
Lấy ơn trả oán
Lấy oán trả ơn
 • Dục hoãn cầu mưu
Kéo dài thời gian để tìm mưu kế.
 • Dưỡng hổ di họa
Nuôi ong tay áo
 • Dĩ dật đãi lao
Lấy an nhàn thắng mỏi mệt
 • Điểu vị thực vong
Nhân vị lợi vong
Chim vì ham ăn mà chết
Người vì hám lợi mà chết.
 • Đồng thanh tương ứng
Đồng khí tương cầu
Đồng bệnh tương liên
 • Đả thảo kinh xà
Đánh cỏ động rắn (gần với câu Bứt dây động rừng)

E[sửa]

H[sửa]

 • Hữu chí cánh thành
Có chí thì nên
 • Dục tốc bất đạt
Làm gấp sẽ không thành
 • Hoạ vô đơn chí.
Tai họa không đến một lần
 • Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm
Vẽ cọp, vẽ da, khó vẽ xương.
Biết người, biết mặt, khó biết lòng
 • Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Có duyên ngàn dặm cũng đến tìm
Không duyên gặp hoài cũng chẳng quen
 • Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai
Xui xẻo thường đến dồn dập, may mắn ít lập lại.
 • Huynh đệ như thủ túc
Anh em như thể chân tay
 • Hữu duyên bất cần cầu. Vô duyên bất tất cầu
Có duyên không cần cầu. Vô duyên khỏi phải cầu
 • Hữu xạ tự nhiên hương
Đồ tốt không cần khoe

K[sửa]

Thấy việc nghĩa mà không làm, không đáng mặt trượng phu
 • Khẩu Phật tâm xà
Miệng phật tâm ma
Miệng nam mô, bụng bồ dao găm.
 • Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân
Điều mình không muốn, đừng làm với người khác.

L[sửa]

 • Lộng giả thành chân
Biến giả thành thật
 • Lưỡng hổ phân tranh . Nhất hổ tử vong
Hai hổ tranh đấu, một hổ thương vong

M[sửa]

 • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Mưu tính ở người, thành sự ở Trời.
 • Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
Người đẹp từ xưa như tướng giỏi
Không ở cùng người đến bạc đầu.
 • Mãnh hổ nan địch quần hồ
Hổ mạnh khó lòng đối chọi với một bầy cáo.

N[sửa]

 • Ngọc bất trác bất thành khí
Nhân bất học bất tri lý
Ngọc không rèn không thành hình
Người không học không biết lý lẽ.
 • Tri sở bất ngôn. Ngôn sở bất tri.
Biết không nói, nói không biết
 • Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
Một nghề giỏi , một đời quang vinh
 • Nhân định thắng thiên
Người định thắng trời
Nhân bất học, bất tri lý.
Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài, cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi.
Người không học, không thành
 • Nhân vô thập toàn
Người thường không hoàn hảo.
 • Nhất tướng công thành vạn cốt khô
Một tướng thành công ngàn dân phải chết
 • Nhi nữ thường tình, anh hùng khí đoản
Phụ nữ yếu mềm , qanh hùng mạt vận.
 • Nghèo sanh loạn Giàu sanh tật

O[sửa]

 • Oan gia ngõ hẹp .
 • Oan oan tương báo
Dĩ hận miên miên
Oán thù không dứt
Để hận đời đời

P[sửa]

 • Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình
Pháp luật không bao che người thân, việc nghĩa không bao che tình cảm.

Q[sửa]

 • Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu . Quan thư - kinh thi
Chỉ sự yểu điệu của người con gái có thể làm người quân tử say đắm, như lúc nghe chim thư cưu hót bên sông, hòa hợp, xứng đôi.
 • Quý hồ tinh bất quý hồ đa
Ý nói: quân đội cốt tinh nhuệ chứ không phải đông đảo
 • Quân tử báo thù, thập niên bất vãn.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn
 • Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy.
Nhà nước thì cần có pháp luật, gia đình thì cần có nội quy: ý nói ở đâu cũng có quy định, luật pháp phải tuân theo.
 • Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách
Nước nhà hưng thịnh hay lúc suy vong, dân thường cũng phải có trách nhiệm.

V[sửa]

 • Vạn sự khởi đầu nan
Mọi việc khó ở bước đầu

S[sửa]

 • Sự tuy tiểu, bất tác, bất thành -- Trang Tử
Tử tuy hiền, bất giáo, bất minh.
Việc dầu nhỏ không làm không nên,
Con tuy hiền không dạy không tốt.
 • Sĩ khả sát, bất khả nhục
Kẻ sĩ thà chết không chịu nhục
 • Song hổ phân tranh, nhất hổ tử vong
Hai hổ tranh đấu thì một hổ sẽ bị thương.

T[sửa]

 • Tận nhân lực tri thiên mệnh
Tận tâm tận lực
 • Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn
Địa ngục không đường, hữu nhân lai
Thiên đường có lối không ai đến .
Địa ngục không đường, người lại tìm
 • Thiên cơ bất khả lộ 天機不可露
Việc bí mật không thể tiết lộ
 • Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Trước trách mình, sau trách người
 • Thiên ngoại hữu thiên 天外有天
Nhân ngoại hửu nhân
Ngoài trời còn có trời cao hơn
Người giỏi còn có người giỏi hơn