Tục ngữ Hán vtiệt

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Sự chăm học

- Nhân bất học bất tri lí

- Ấu bất học lão hàn vi