Tục ngữ Việt Nam quan niệm về Nghề nghiệp

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dốt nát một cách khôn khéo

Liên kết[sửa]