Tục ngữ Việt Nam về thiên nhiên

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bịp lọ