Từ đồng nghĩa

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
-THẾ NÀO LÀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

+Từ đồng nghĩa là từ có nghĩa giống nhauhoặcgần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau

-CÁC LOẠI ĐỒNG NGHĨA

+Từ đồng nghĩa có hai loại: đồng nghĩa hoàn toàn và đồng nghĩa không hoàn toàn (không phân biệt nhau về sắc thái nghĩa) và những từ đồng nghĩa không hoàn toàn (có sắc thái nghĩa khác nhau)

-SỬ DỤNG TỪ ĐỒNG NGHĨA

+Không phải bao giờ các từ đồng nghĩa cũng có thể thấy thế cho nhau. Khi nói cũng như khi viết, cần cân nhắc để chọn trong số từ đồng nghĩa những từ thể hiện đúng thực tế khách quan và sắc thái biểu cảm.