Thảo luận Thành viên:113.178.89.165

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Hoan nghênh bạn đến với Wikiquote. Mặc dù mọi người được chào đón thực hiện các đóng góp mang tính xây dựng cho Wikiquote, nhưng dường như sửa đổi vừa rồi của bạn, như bạn đã làm tại Ca dao Việt Nam về quan hệ xã hội‎, không mang tính xây dựng và đã được lùi lại hoặc hủy bỏ. Xin hãy dùng chỗ thử để thực hiện bất cứ thử nghiệm nào bạn muốn, và ghé qua trang trang chào mừng để tìm hiểu về cách đóng góp cho bộ sưu tập danh ngôn mở này. Cảm ơn.Quenhitran (thảo luận) 15:08, ngày 17 tháng 1 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin hãy dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng tại Wikiquote, như bạn đã làm tại Ca dao Việt Nam châm biếm, hài hước. Sửa đổi của bạn dường như là sự phá hoại và đã được lùi lại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời sử dụng chỗ thử. Cám ơn.Quenhitran (thảo luận) 15:08, ngày 17 tháng 1 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]