Thảo luận Thành viên:205.189.94.12

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chào Quách tiên sinh, mới từ Wikibooks qua à? jan Win 06:44, ngày 27 tháng 4 năm 2018 (UTC)