Trần Thủ Độ

提供:Wikiquote
ナビゲーションに移動 検索に移動

Trần Thủ Độ (1194-1264) là thái sư đầu tiên của triều đại nhà Trần, người có công sáng lập và là người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước những năm đầu triều Trần.

Câu nói[編集]

  • Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo.[1]
    • Khi quân Nguyên tràn vào chiếm Thăng Long thành, vua Trần Thái Tông thấy tình thế bi quan, mới hỏi ý Trần Thủ Độ, thì ông đáp: "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo."

Tham khảo[編集]

  1. ^ Lý Trần Tình Hận, Ngô Viết Trọng, chương 19.

Liên kết ngoài[編集]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: