Truyện ngắn

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
3 Cách tỏ tình qua phép tính =))
1.831 ,hãy gửi cho người ấy phép tính này .Nó có nghĩa là 8 kí tự ,3 từ ,1 nghĩa => I Love You.
2. 8.3 =24, hãy gửi cho người ấy phép tính này . Nó có nghĩa là 24 giờ bạn nhớ người ấy .
3.8+3+1=12 , hãy gửi cho người ấy phép tính này.Nó có nghĩa là 12 tháng bạn nhớ người ấy.