Tục ngữ Việt Nam

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tục ngữ Việt Nam - Tục ngữ Hán Việt - Tục ngữ song ngữ Việt Anh

Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt (Tự nhiên, lao động, sản xuất, xã hội), được nhân dân ta vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hằng ngày. Đây là 1 thể loại văn học dân gian. Cần phân biệt tục ngữ với ca daothành ngữ.

A - Ă - Â[sửa]

 • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
 • Ăn cây nào rào cây ấy
 • Ăn theo thuở, ở theo thời
 • Ăn lấy chắc mặc lấy bền
 • Ăn trông nồi ngồi trông hướng
 • Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau
 • Ăn nên làm ra
 • Ăn cháo đá bát
 • Ăn đầu sóng nói đầu gió
 • Ăn cơm nhà ngồi lo chuyện thiên hạ
 • Ăn ngay nói thẳng
 • Ăn cơm trước kẻng
 • Ăn kỹ no lâu, cày sâu lúa tốt
 • Ai làm người nấy chịu
 • Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
 • Ăn cây nhớ kẻ cho vay mà trồng
 • Anh em như thể tay chân

B[sửa]

 • Bé đi câu, lớn đi hầu, già đi hỏi nợ
 • Bé người con nhà bác, lớn xác con nhà chú
 • Bé người to con mắt
 • Bé người đòi chơi trèo
 • Bé xé ra to
 • Bè thì bè lon, sào thì sào sậy
 • Bè ai người ấy chống

C[sửa]

 • Cây có cội , nước có nguồn
 • Cây cao bóng cả
 • Có công mài sắt, có ngày nên kim.
 • Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
 • Của đi thay người
 • Cái răng, cái tóc là vóc con người.
 • Chết vinh còn hơn sống nhục
 • Cháy nhà mới ra(lòi) mặt chuột
 • Cái kim trong bọc lâu ngày cũng ra
 • Con trâu là đầu cơ nghiệp
 • Chèo xuôi mát mái.
 • Chết đứng còn hơn sống quỳ
 • công cha như núi thái sơn

nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

 • cái khó ló cái khôn
 • cần cù bù thông minh
 • chân yếu tay mềm
 • có mới nới cũ
 • con dại cái mang
 • cờ bí dí tốt

D - Đ[sửa]

 • Đất lành chim đậu
 • Đi một ngày đàng học một sàng khôn
 • Đời cha ăn mặn đời con khát nước
 • Đói cho sạch, rách cho thơm
 • Đa sầu đa mang
 • Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,

ngày tháng mười chưa cười dã tối

 • Đâm bị thóc, thọc bị gạo
 • Đi thưa về gửi
 • Đi đến nơi về đến chốn
 • Đàn gảy tai trâu
 • Dao sắc không gọt được chuôi
 • Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
 • Đàn gảy tai trâu
 • Dân giàu nước mạnh
 • Đường vô sứ nghệ quanh quanh. Non xanh nước biếc như tranh họ đồ

G[sửa]

 • Gieo gió gặt bão
 • Góp gió thành bão
 • Gieo nhân nào , gặt quả nấy
 • Giấy rách phải giữ lấy lề
 • Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
 • Giận quá mất khôn
 • Giận cá chém thớt
 • Gừng càng già càng cay.
 • Ghét của nào trời trao của đó
 • Gạn đục, khơi trong.
 • Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.
 • Gan vàng dạ sắt.
 • Giỏ nhà ai quai nhà nấy
 • Giống rồng lại đẻ ra rồng
 • Gà què ăn quẩn cối xay
 • Giao trứng cho ác.
 • Gừng cay muối mặn.

H[sửa]

 • Học đi đôi với hành
 • Học thầy không tày học bạn
 • Học cầu kỳ hơn cầu tính. Học thuộc lòng hơn cầu hiểu
 • Học trong quá khứ , sống ở hiện tại , chuẩn bị cho tương lai
 • Hai hổ phân tranh, nhứt hổ tử thương
 • Học ăn, học nói, học gói, học mở
 • Hổ chết để da, người chết để tiếng
 • Học mười năm biết một ngu si
 • Hai đánh một không chột cũng què
 • Hẹp nhà rộng bụng/ rộng bụng thì chết hẹp bụng thì sống
 • Học tài thi phận

K[sửa]

 • Khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già
 • Khôn không qua lẽ, khỏe chẳng qua lời
 • Khéo ăn thì no,khéo co thì ấm
 • Không làm , sao nên
 • Không có gì là tuyệt đối
 • Kính già, già để tuổi cho.
 • Kính lão đắc thọ
 • Kính trên nhường dưới
 • Khi yêu trái ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo
 • Không có lửa làm sao có khói
 • Không có gì tự nhiên có
 • Kẻ cắp gặp bà già
 • Khôn chết, dại chết, giả chết không chết
 • Khôn nhà, dại chợ
 • Khôn ba năm dại một giờ
 • Không thầy đố mày làm nên
 • Khỉ ho cò gáy
 • Kính thầy yêu bạn
 • Kết thù làm bạn
 • Không nên đề bạn làm thù
 • Khỏi vòng cong đuôi
 • Kiến tha lâu cũng đầy tổ
 • Kiến đen tha trứng lên cao
Thế nào cũng có mưa rào rất to
 • Khác máu tanh lòng
 • Khôn từ trong trứng khôn ra
 • Không dưng ai dễ đem phần đến cho
 • Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn

L[sửa]

 • Lá rụng về cội , nước chảy về nguồn
 • Lá lành đùm lá rách
 • Lời nói chẳng mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
 • Liệu cơm gắp mắm
 • Lùi một bước tiến ngàn dặm
 • Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
 • Lù đù vác cái lu mà chạy
 • Lửa thử vàng gian nan thử sức
 • Lành ít dữ nhiều
 • Lắm kẻ yêu hơn nhiều người ghét
 • Liệu việc như thần
 • Lấy oán báo oán, oán nợ chất chồng
Lấy đức báo oán, oán tự khắc giải

M[sửa]

 • Một sự nhịn chín điều lành
 • Máu chảy ruột mềm
 • Môi hở, răng lạnh
 • Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
 • Một con chim én không làm nên mùa xuân
 • Một câu nhịn, chín câu lành
 • Mất lòng trước, được lòng sau
 • Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
 • Mật ngọt chết ruồi
 • Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
 • Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời
 • Một miếng khi đói bằng một gói khi no
 • Muốn ăn thì lăn vào bếp.
 • Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi
 • Muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học.
 • Một kho vàng không bằng một nang chữ
 • Một mặt người bằng mười mặt của
 • Ma đưa lối, quỷ dẫn đường
 • Mất bò mới lo làm chuồng
 • Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
 • Mềm nắn, rắn buông
 • Mềm quá thì yếu, cứng quá thì gãy
 • Mèo mả gà đồng
 • Mèo nhỏ bắt chuột con
 • Mèo gặp mỡ
 • Mía ngọt đánh cả cụm.
 • Một người lo bằng cả kho người làm.
 • Một thằng tính bằng chín thằng làm.
 • Một lần ngại tốn, bốn lần chẳng xong
 • Một con sâu làm rầu nồi canh
 • Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy
 • Một nghề cho chín còn hơn chín nghề
 • Mũi dại, lái chịu đòn
 • Muốn ăn cá cả phải thả câu dài.
 • Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên.
 • Mẹ cày con cấy
 • Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
 • Muốn sang thì bắc cầu kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

N[sửa]

 • Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
 • Năng làm thì nên
 • Nghèo cho sach, rách cho thơm.
 • Người sống đống vàng
 • Nước chảy về nguồn, lá rụng về cội
 • Nước lã không khuấy nên hồ
 • Nước chảy đá mòn
 • Nói có sách, mách có chứng
 • Nói lời phải giữ lấy lời
 • Nồi nào úp vung nấy
 • No mất ngon, giận mất khôn
 • Năng nhặt chặt bị.
 • Nghèo sinh bệnh, giàu sinh tật.
 • Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân
 • Ngu dốt mà nhiệt tình thành phá hoại.
 • Người ta là hoa đất
 • Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
 • Ngồi mát ăn bát vàng
 • Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột
 • Nhất thì, nhì thục
 • Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.
 • Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền.
 • Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò
 • Nó lú có chú nó khôn
 • Nói thì hay, bắt tay thì dở
 • Nước đổ lá khoai
 • Nước chảy, hoa trôi, bèo dạt
 • Nói một đàng, làm một nẻo.
 • Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng
 • Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ vào nhà.
 • Nước đổ đầu vịt
 • Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan
 • Nhân chi sơ tính bổn thiện
 • Những người cặp mắt lá răm, đôi mày lá liễu đáng trăm quan tiền.
 • Nhìn bụng ta, suy ra bụng người.
 • Nhìn mặt mà bắt hình dong.
 • Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
 • Nói hay hơn hay nói.
 • Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã,ai dè xe nghiêng.
 • Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
 • Nói trước quên sau
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay
 • nam thực như hổ,nữ thực như miu

O[sửa]

 • Oán không giải được oán
 • Oan có đầu , nợ có chủ
 • Oan oan tương báo , dỉ hận miên miên
 • Oán thù nên giải không nên kết

Ô[sửa]

 • Ông ăn chả, bà ăn nem.
 • Ông thó chân giò, bà thò nậm rượu
 • Ông nói gà, bà nói vịt

Ơ[sửa]

 • Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác
 • Ở nhà nghe Đông Hà lúa héo
 • Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
 • Ở xó chuồn heo,hơn là theo phía vợ

P[sửa]

 • Phép nước lệ lồng.
 • Phép vua thua lệ làng.
 • Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
 • Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí.

Q[sửa]

 • Quân tử phòng thân; tiểu nhân phòng bị, gậy.
 • Quân tử nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy
 • Quỷ tha, ma bắt
 • Quả báo nhãn tiền
 • Quan nhất thời, dân vạn đại
 • Quýt làm cam chịu
 • Qua cầu rút ván
 • Quân tử trả thù mười năm chưa muộn

R[sửa]

 • Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ.
 • Rau nào sâu nấy.
 • Ruộng bề bề chẳng bằng nghề trong tay.
 • Rừng vàng, biển bạc.
 • Rừng không hai cọp, nước không hai vua
 • Rừng nào cọp nấy

V[sửa]

 • Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
 • Vắng chủ nhà gà vọc đuôi tôm
 • Việc nhà thì ngán, việc làng thì siêng.
 • Việc nước trước việc nhà.

S[sửa]

 • Sinh nghề tử nghiệp
 • Sinh lão bệnh tử
 • Sinh li tử biệt
 • Sông có khúc, người có lúc
 • Sóng Trường Giang, sóng sau đập sóng trước
 • Sai một li đi một dặm
 • Sự thật mất lòng
 • Sông sâu sóng cả chớ ngã tay chèo
 • Sông cạn đá mòn
 • Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó.

T[sửa]

 • Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.
 • Tấc đất tấc vàng
 • Tai vách mạch rừng.
 • Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chàt voi
 • Tâm cuồng, trí loạn.
 • Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
 • Tình sâu, nghĩa nặng.
 • Tình thương quán cũng là nhà, lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói cao.
 • Tiên học lễ hậu học văn
 • Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống.
 • Tiền vào quan như than vào lò
 • Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt
 • Tham thì Thâm
 • Tham giàu phụ khó. tham sang phụ phần
 • Tham giàu phụ ngải
 • Tham phú phụ bần
 • Thất bại là mẹ thành công
 • Thật thà là cha dại.
 • Thắng làm vua thua làm giặc
 • Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.
 • Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
 • Thua thầy một vạn không bằng kém bạn một li
 • Thân sâu hồn bướm
 • Thừa nước đục thả câu
 • Thả hổ về rừng
 • Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
 • Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông.
 • Tốt danh hơn lành áo.
 • Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
 • Trăm đường tránh không khỏi số
 • Trăm hay không bằng tay quen
 • Trăm nghe không bằng một thấy
 • Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
 • Trăm người bán vạn người mua
 • Trâu buộc ghét trâu ăn
 • Trâu cột ghét trâu ăn
 • Trâu già thích gặm cỏ non
 • Tre già măng mọc
 • Tránh voi chẳng xấu mặt nào
 • Thua keo này bày keo khác
 • tiền nào của đó
 • Thuyền to sóng cả.
 • Thầy bói xem voi

U[sửa]

 • Uống nước nhớ nguồn

X[sửa]

 • Xa sông, cách núi.
 • Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ
 • Xôi hỏng bỏng không
 • Xa thơm gần thối
 • Xa thương, gần thường
 • Xem bói ra ma, quét nhà ra rác
 • Xởi lởi trời cho, so đo trời lấy lại

Y[sửa]

 • Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
 • Yêu nhau lắm, cắn nhau đau
 • Yêu nhau cau sáu bổ ba,ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười
 • Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để phúc cho.
 • Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng
Tục ngữ Việt Nam - Tục ngữ Hán Việt - Tục ngữ song ngữ Việt Anh