Thông tin tài khoản toàn cục

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem thông tin tài khoản
Thông tin tài khoản toàn cục
  • Tên người dùng: Aftabuzzaman
  • Lúc mở tài khoản: 20:28, ngày 25 tháng 6 năm 2018 (cách đây 23 tháng)
  • Tổng số lần sửa đổi: 0
  • Số tài khoản đính kèm: 15
Danh sách tài khoản địa phương
Wiki bộ phậnNgày đính kèmPhương thứcCấmSố lần sửa đổiNhóm
bn.wikipedia.org20:28, ngày 25 tháng 6 năm 2018tài khoản mới(?)0
bn.wikibooks.org20:38, ngày 25 tháng 6 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
bn.wikisource.org20:38, ngày 25 tháng 6 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
bn.wikivoyage.org20:38, ngày 25 tháng 6 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
bn.wiktionary.org20:38, ngày 25 tháng 6 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
commons.wikimedia.org20:37, ngày 25 tháng 6 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikipedia.org20:34, ngày 25 tháng 6 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fr.wikipedia.org20:37, ngày 25 tháng 6 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
it.wikisource.org20:38, ngày 25 tháng 6 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
login.wikimedia.org20:28, ngày 25 tháng 6 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
www.mediawiki.org20:28, ngày 25 tháng 6 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
meta.wikimedia.org20:28, ngày 25 tháng 6 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ru.wikipedia.org20:35, ngày 25 tháng 6 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
wikisource.org20:38, ngày 25 tháng 6 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
www.wikidata.org20:31, ngày 25 tháng 6 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0