Bước tới nội dung

Wikiquote:Giới thiệu

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Hãy mường tượng khi tất cả mọi người trên thế giới được tự do tiếp cận với nguồn trí tuệ của toàn nhân loại. Đó là điều mà tập đoàn Wikimedia chúng tôi đang nhắm tới.
 — Jimmy Wales, người sáng lập Wikipedia

Wikiquote là một bộ sưu tập danh ngôn có liên quan đến Wikipedia. Nó là kết quả của sự cộng tác của chính những người đọc từ khắp nơi trên thế giới. Trang mạng này có tính chất wiki, có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể sửa đổi bất cứ trang nào cũng được, bằng cách bấm vào các liên kết "sửa đổi" (hoặc "Sửa đổi trang này") ở trên hầu như tất cả mọi trang. (Ngoại trừ các cá nhân bị tước quyền sửa đổi và những trang bị khóa.)

Dự án Wikiquote nói chung được bắt đầu ngày 27 tháng 6 năm 2003, và dự án Wikiquote tiếng Việt được bắt đầu ngày 5 tháng 2 năm 2005, nó hiện có 763 hạng mục rồi, và có người đang phát triển một số phiên bản ngôn ngữ khác.