Thảo luận Wikiquote:Giới thiệu

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

User:Mxn Không rõ Wikiquote có thật sự "liên quan đến Wikipedia"? Tôi không thấy câu này tại trang này ở Wikiquote tiếng Anh. jan Win 07:54, ngày 8 tháng 8 năm 2017 (UTC)