Đổi hướng kép

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 13:22, ngày 25 tháng 5 năm 2023. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Trang này liệt kê các trang đổi hướng đến một trang đổi hướng khác. Mỗi hàng có chứa các liên kết đến trang đổi hướng thứ nhất và thứ hai, cũng như mục tiêu của trang đổi hướng thứ hai, thường là trang đích “thực sự”, là nơi mà trang đổi hướng đầu tiên nên trỏ đến. Các mục bị gạch bỏ là các trang đã được sửa.

Dưới đây là cho tới 7 kết quả từ #1 đến #7.

Xem (50 trước | 50 sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Thành viên:Iosraia/Nháp (sửa đổi) →‎ Thành viên:Huỳnh Nhân-thập/Nháp →‎ Thành viên:Iosraia/Nháp
  2. Thành viên:Huỳnh Nhân-thập/Nháp (sửa đổi) →‎ Thành viên:Iosraia/Nháp →‎ Thành viên:Huỳnh Nhân-thập/Nháp
  3. Thành viên:محمد شعیب (sửa đổi) →‎ Thành viên:Yethrosh →‎ ur:User talk:محمد شعیب
  4. Thành viên:Autumn VN/minerva.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Ái Phong (我爱秋天)/minerva.js →‎ Thành viên:Mora Rino/minerva.js
  5. Thảo luận Thành viên:DeltaQuad (sửa đổi) →‎ Thảo luận Thành viên:AmandaNP →‎ m:User talk:DeltaQuad
  6. Thảo luận Thành viên:محمد شعیب (sửa đổi) →‎ Thảo luận Thành viên:Yethrosh →‎ ur:User talk:محمد شعیب
  7. MediaWiki:AlphaTOC2 (sửa đổi) →‎ Bản mẫu:Mục lục →‎ Bản mẫu:Mục lục ngang

Xem (50 trước | 50 sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).