Liệt kê các ứng dụng OAuth

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Duyệt các ứng dụng OAuth
Tên ứng dụng
SWViewer
Phiên bản tiêu dùng:
1.0
OAuth protocol version
Nhà xuất bản
Iluvatar
Trạng thái
tắt
Miêu tả
SPA (but auth process in php) for viewing queue of edits on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, reverts. Will be hosted on Labs. Desktop version [[ru:user:Iluvatar/SWViewer]].
Dự án có liên quan
Tất cả các dự án trên mạng này
“URL gọi lại” OAuth
https://tools.wmflabs.org/iluvatarbot/swviewer/php/oauth.php
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
Không
Applicable grants
  • Hoạt động với tần số cao
Sửa đổi tốc độ cao
  • Tương tác với trang
Sửa đổi các trang đã tồn tại
  • Thực hiện các hành động bảo quản
Lùi một loạt thay đổi vào một trang