Thể loại cần thiết

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 20:14, ngày 25 tháng 9 năm 2020. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Tài liệu hướng dẫn Bản mẫu‏‎ (34 trang)
 2. VI‏‎ (28 trang)
 3. Trang có tham số bản mẫu khóa trang không đúng‏‎ (25 trang)
 4. Bản mẫu bị hạn chế sửa đổi‏‎ (16 trang)
 5. Phim thập niên 1960‏‎ (10 trang)
 6. Phim thập niên 1970‏‎ (10 trang)
 7. Phim thập niên 1980‏‎ (10 trang)
 8. Công cụ Wikiquote‏‎ (5 trang)
 9. Tiêu bản liên kết nội bộ‏‎ (5 trang)
 10. Bản mẫu định dạng‏‎ (4 trang)
 11. Hộp điều hướng không có danh sách ngang‏‎ (4 trang)
 12. Tiêu bản liên kết trong‏‎ (4 trang)
 13. Trang có thẻ HTML tự đóng không hợp lệ‏‎ (4 trang)
 14. Trang hết hạn khóa‏‎ (4 → 5 trang)
 15. Trang sử dụng liên kết tự động ISBN‏‎ (4 trang)
 16. User de-N‏‎ (4 trang)
 17. User en-N‏‎ (4 trang)
 18. Dự án Wikimedia‏‎ (3 trang)
 19. Tiêu bản viết bài‏‎ (3 trang)
 20. Year page placeholders‏‎ (3 trang)
 21. Dự án Wiki chia sẻ tiêu bản‏‎ (2 trang)
 22. Dự án phát triển Wikiquote tiếng Việt‏‎ (2 trang)
 23. Nghịch thử‏‎ (2 trang)
 24. Nhân vật lịch sử Việt Nam‏‎ (2 trang)
 25. Thành viên Wikipedia‏‎ (2 trang)
 26. Thành viên Wikisource‏‎ (2 trang)
 27. Tiêu bản dùng lập trình‏‎ (2 trang)
 28. Tiêu bản quản lý Wikiquote‏‎ (2 trang)
 29. Tiêu bản thành viên Wikipedia‏‎ (2 trang)
 30. Tiêu bản tiêu đề Wikiquote‏‎ (2 trang)
 31. Trang có tên hiển thị được bỏ qua‏‎ (2 trang)
 32. Trang dự án bị nửa khóa‏‎ (2 trang)
 33. Truyện‏‎ (2 trang)
 34. User en-0‏‎ (2 trang)
 35. Ẩn khi in‏‎ (2 trang)
 36. Bản mẫu tài liệu thuyết trình‏‎ (1 trang)
 37. Canadians‏‎ (1 trang)
 38. Category suppression supporting templates‏‎ (1 trang)
 39. Chính sách Wikiquote‏‎ (1 trang)
 40. Chính sách chính thức‏‎ (1 trang)
 41. Chính sách cần mở rộng‏‎ (1 trang)
 42. Chết‏‎ (1 trang)
 43. Cấm thành viên Wikiquote‏‎ (1 trang)
 44. Cộng đồng Wikiquote‏‎ (1 trang)
 45. Foo‏‎ (1 trang)
 46. Formatting templates‏‎ (1 trang)
 47. Gadgets‏‎ (1 trang)
 48. Guitarists‏‎ (1 trang)
 49. Hoa Kỳ‏‎ (1 trang)
 50. Huấn luyện viên bóng đá‏‎ (1 trang)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).