Danh ngôn ý chí

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mục lục

B[sửa]

  • Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

K[sửa]

  • Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên - Nguyễn Thái Học

T[sửa]

  • Thắng không kiêu bại không nản

V[sửa]

  • Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
Chí tang bồng vay trả trả vay
Chí làm trai nam bắc đông tây
Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể - Nguyễn Thái Học