Hegel

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831).


  • "Ngay cả ý nghĩ tội lỗi của con người ác cùng vĩ đại hơn, cao quý hơn mọi điều kì diệu trên đời."
  • "Phương pháp là sức mạnh tuyệt đối, duy nhất, tối cao, vô cùng tận, không một vật nào có thể cưỡng lại nổi; đó là xu thế của lý tính đi đến chỗ nhận thấy bản thân mình ở trong mọi sự vật." (Theo:Logic học", t.III60)

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Trang thông tin triết gia bằng Anh ngữ