Tính nết

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y -

C[sửa]

  • Cái nết đánh chết cái đẹp.

T[sửa]

  • Thắng không kiêu, bại không nản.
  • Thất bại là mẹ thành công.