Tính nết

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

C[sửa]

  • Cái nết đánh chết cái đẹp.

T[sửa]

  • Thắng không kiêu, bại không nản.
  • Thất bại là mẹ thành công.