Thành viên:Abigor

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

back or not back... Not totally sure yet.