System messages

Jump to navigation Jump to search
This is a list of system messages available in the MediaWiki namespace. Please visit MediaWiki Localisation and translatewiki.net if you wish to contribute to the generic MediaWiki localisation.
System messages
First pagePrevious pageNext pageLast page
Name Default message text
Current message text
1movedto2 (talk) (Translate) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (talk) (Translate) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (talk) (Translate) 3D
3d-badge-text (talk) (Translate) 3D
3d-desc (talk) (Translate) Hỗ trợ các định dạng tập tin 3D
3d-nopatent (talk) (Translate) None selected
3d-patent (talk) (Translate) Patent permissions:
3d-patents (talk) (Translate) -
3d-thumb-placeholder (talk) (Translate) Loading thumbnail...
about (talk) (Translate) Giới thiệu
aboutpage (talk) (Translate) Project:Giới thiệu
Wikiquote:Giới thiệu
aboutsite (talk) (Translate) Giới thiệu {{SITENAME}}
abusefilter (talk) (Translate) Quản lý bộ lọc sai phạm
abusefilter-accountreserved (talk) (Translate) Tên tài khoản này được bộ lọc sai phạm bảo lưu để sử dụng.
abusefilter-action-block (talk) (Translate) Cấm
abusefilter-action-blockautopromote (talk) (Translate) Cấm tự thăng chức
abusefilter-action-degroup (talk) (Translate) Loại khỏi nhóm
abusefilter-action-disallow (talk) (Translate) Không cho phép
abusefilter-action-rangeblock (talk) (Translate) Cấm theo dải
abusefilter-action-tag (talk) (Translate) Thẻ
abusefilter-action-throttle (talk) (Translate) Thắt cổ chai
abusefilter-action-warn (talk) (Translate) Cảnh báo
abusefilter-autopromote-blocked (talk) (Translate) Tác vụ này đã được tự động xác định là nguy hại, và bạn không được phép thực hiện nó. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn, một số quyền thường có của tài khoản hoàn chỉnh đã tạm thời gỡ bỏ ra khỏi tài khoản của bạn. Miêu tả ngắn về quy định nguy hại mà tác vụ của bạn gặp phải là: $1
abusefilter-block-anon (talk) (Translate) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (talk) (Translate) talk page blocked
abusefilter-block-user (talk) (Translate) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (talk) (Translate) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (talk) (Translate) Tác vụ này đã được tự động xác định là nguy hại, và bị ngăn không cho bạn thực hiện nó. Ngoài ra, để bảo vệ {{PAGENAME}}, tài khoản cá nhân của bạn và tất cả các địa chỉ IP đi cùng với nó đã bị cấm sửa đổi. Nếu điều này xảy ra do nhầm lẫn, xin hãy liên hệ với một bảo quản viên. Miêu tả ngắn về quy định nguy hại mà tác vụ của bạn gặp phải là: $1
abusefilter-blocker (talk) (Translate) Bộ lọc sai phạm
abusefilter-blockreason (talk) (Translate) Bị bộ lọc sai phạm tự động cấm. Mô tả về quy định liên quan: $1
abusefilter-changeslist-examine (talk) (Translate) kiểm tra
abusefilter-degrouped (talk) (Translate) Tác vụ này đã được tự động xác định là nguy hại. Do đó, bạn không được phép thực hiện; vì tài khoản của bạn bị nghi là bị đánh cắp, tất cả các quyền đã bị thu hồi. Nếu bạn tin rằng điều này xảy ra do nhầm lẫn, xin hãy liên hệ với một hành chính viên cùng với lời giải thích cho tác vụ của mình, quyền của bạn có thể được phục hồi. Miêu tả ngắn về quy định nguy hại mà tác vụ của bạn gặp phải là: $1
abusefilter-degroupreason (talk) (Translate) Quyền hạn đã bị bộ lọc sai phạm tự động tước bỏ. Mô tả quy định: $1
abusefilter-deleted (talk) (Translate) Đã xóa
abusefilter-desc (talk) (Translate) Áp dụng heuristic tự động vào các sửa đổi
abusefilter-diff-backhistory (talk) (Translate) Trở lại lịch sử bộ lọc
abusefilter-diff-info (talk) (Translate) Thông tin cơ bản
abusefilter-diff-invalid (talk) (Translate) Không thể lấy các phiên bản yêu cầu
abusefilter-diff-item (talk) (Translate) Khoản mục
abusefilter-diff-next (talk) (Translate) Thay đổi sau
abusefilter-diff-pattern (talk) (Translate) Điều kiện lọc
abusefilter-diff-prev (talk) (Translate) Thay đổi cũ
abusefilter-diff-title (talk) (Translate) Khác biệt giữa các phiên bản
abusefilter-diff-version (talk) (Translate) {{GENDER:$3}}Phiên bản vào $1 bởi $2
abusefilter-disabled (talk) (Translate) Tắt kích hoạt
abusefilter-disallowed (talk) (Translate) Tác vụ này đã được tự động xác định là nguy hại, và do đó không được phép thực hiện. Nếu bạn tin rằng tác vụ của bạn là có tính xây dựng, xin hãy liên hệ với một bảo quản viên, và thông báo cho họ về những điều bạn đang cố gắng làm. Miêu tả ngắn về quy định nguy hại mà tác vụ của bạn gặp phải là: $1
abusefilter-edit (talk) (Translate) Sửa đổi bộ lọc sai phạm
abusefilter-edit-action-block (talk) (Translate) Cấm người dùng và/hoặc địa chỉ IP không được sửa đổi
abusefilter-edit-action-blockautopromote (talk) (Translate) Tước trạng thái tự xác nhận của người dùng
abusefilter-edit-action-blocktalk (talk) (Translate) Block the user and/or IP address from editing their own talk page
First pagePrevious pageNext pageLast page