Đối chữ

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
  • Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai ai dễ biết ai ?
Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế


  • Da trắng vỗ bì bạch?
Cô miên ngủ miên cô


  • Dưới nước cá đới cá?
Trên bờ người trói người

Liên kết[sửa]