Đối thất ngôn tứ tuyệt

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Một loại đối đáp giửa hai người bằng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt

Nguyễn Trãi và Trần Thị Lộ[sửa]

  • Ả ở Tây hồ bán chiếu gon
Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn?
Xuân xanh nay độ bao nhiêu tuổi?
Đã có chồng chưa được mấy con?


Tôi ở Tây hồ bán chiếu gon
Can chi ông hỏi hết hay còn?
Xuân xanh vừa độ trăng tròn lẻ?
Chồng còn chưa có có chi con?

Liên kết[sửa]