Đa dạng di truyền

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Đa dạng di truyền là tổng số các đặc điểm di truyền trong thành phần di truyền của một loài, nó dao động rộng rãi từ số lượng loài đến sự khác biệt trong loài và có thể được quy cho khoảng thời gian tồn tại của một loài. Nó khác với biến dị di truyền, thuật ngữ dùng để mô tả xu hướng biến đổi của các đặc điểm di truyền.

Các câu nói về đa dạng di truyền[sửa]

  • I will go further and suggest that hope and pride and not despair are the ultimate legacy of genetic diversity, because we are a single species, not two or more, one great breeding system through which genes flow and mix in each generation. Because of that flux, mankind viewed over many generations shares a single human nature within which relatively minor hereditary influences recycle through ever changing patterns, between the sexes and across families and entire populations. Tôi sẽ nghiên cứu sâu hơn. Tôi cho rằng niềm hy vọng, sự tự hào (chứ không phải tuyệt vọng) chính là di sản cuối cùng của đa dạng di truyền, bởi vì chúng ta là một loài duy nhất (không phải hai hay nhiều) có một hệ sinh sản tuyệt vời mà qua đó các gen di chuyển và hòa trộn trong mỗi thế hệ. Nhờ có "dòng chảy" di truyền đó, nhân loại được duy trì bản chất con người qua tầng tầng lớp lớp thế hệ. Trong đó những tác động lên di truyền mặc dù tương đối nhỏ, nhưng vẫn sẽ tiếp tục diễn ra thông qua các mô hình luôn thay đổi về mặt giới tính, họ hàng và toàn bộ quần thể.
    • Edward O. Wilson, On Human Nature (rev. ed., 2004), Chương 3 : Development (Phát triển)

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: