Bước tới nội dung

649

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Trang này là một trang giữ chỗ cho năm 649. Cộng đồng Wikiquote vẫn chưa đi đến thống nhất về những gì trang này và các trang nên nói. Vui lòng thảo luận về bất kỳ đề xuất cho nội dung của các trang năm tại Wikiquote:Thảo luận.
Trong khi đó, bài viết về 649 tại Wikipedia cung cấp một danh sách các sự kiện đáng chú ý của năm đó.