Alkaloid

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Alkaloid là amin nguồn gốc tự nhiên do thực vật tạo ra. Nhiều alkaloid có các tác động dược lý học đối với con người và các động vật.

Các văn bản liên quan đến alkaloid[sửa]

  • The alkaloids are bitter-tasting, natural nitrogen-containing compounds found particularly in plants. The name is derived from their characteristic basic properties (alkali-like), which are induced by the lone electron pair of nitrogen. As with acyclic amines, the (Lewis) basic nature of the alkaloids, in con junction with their particular three-dimensional architecture, gives rise to often potent phys iological activity. We have already noted some examples of this behavior in the narcotics morphine and heroin, the psychoactive lysergic acid and LSD, and the antibiotic penicillins. Các alkaloid là các hợp chất chứa nitơ tự nhiên có vị đắng, hay được tìm thấy ở thực vật. Tên này bắt nguồn từ tính base đặc trưng của alkaloid (giống như kiềm (alkali-like)), được tạo ra bởi cặp electron độc thân của nitơ. Giống như các amin mạch hở, tính base Lewis của alkaloid, kết hợp với cấu trúc phân tử trong không gian ba chiều, tạo ra hoạt động sinh lý mạnh mẽ. Chúng ta đã ghi nhận tính gây nghiện của morphin và heroin, tác động lên tâm thần kinh của acid lysergic, LSD, cũng như các hoạt tính kháng sinh của penicillin.
    • K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore (2011) Organic chemistry : structure and function 6th ed. Ch. 25 : Heterocycles (Dị vòng)

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: