Augustine thành Hippo

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Aurielius Augustinus còn gọi là Augustine thành Hippo hoặc Thánh Augustine (hay Thánh Augustino).

Không nguồn[sửa]

  • Giới hạn của ái tình là yêu không giới hạn.