Augustine thành Hippo

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Aurielius Augustinus (còn gọi là Augustine thành Hippo hoặc Thánh Augustine)

  • Giới hạn của ái tình là yêu không giới hạn