Bước tới nội dung

Augustine thành Hippo

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Aurielius Augustinus còn gọi là Augustine thành Hippo hoặc Thánh Augustine (hay Thánh Augustino).

Không nguồn[sửa]

  • Giới hạn của ái tình là yêu không giới hạn.

Liên kết[sửa]