Bước tới nội dung

Ayrton Senna

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Racing, competing, is in my blood. It's part of me, it's part of my life. I've been doing it all my life. And it stands up before anything else. -Cạnh tranh trong môn đua xe đã thấm vào máu của tôi. Nó là một phần con người tôi, một phần cuộc đời tôi. Tôi đã làm việc đó cả đời. Với tôi nó luôn xếp trên mọi thứ khác.

Ayrton Senna da Silva (sinh ngày 21 tháng 3 năm 1960 – mất ngày 1 tháng 5 năm 1994) là một tay đua ô tô người Brazil, đã từng 3 lần vô địch giải đua xe F1 vô địch thế giới.

Những câu nói nổi tiếng của Ayrton Senna

[sửa]
 • I started racing go-karts. And I love karts. It's the most breathtaking sport in the world. More than F1, indeed, I used to like it most.
  Từ khi tôi bắt đầu đua xe go-karts thì tôi đã rất yêu thích thể loại này. Nó thực sự là môn thể thao nghẹt thở nhất thế giới. Thật sự, tôi từng thích môn này nhất, hơn cả F1.
  • Trả lời phỏng vấn TV Roda Viva, TV Cultura 1986 [1]
 • It's important that the drivers stay together, because in difficult moments we have each other. If we are not together the financial and political interests of the organisers and constructors come to the fore.
  Điều quan trọng là các tay đua phải đoàn kết với nhau, bởi vì trong những thời điểm khó khăn thì chúng tôi luôn cần có nhau. Nếu chúng tôi không đoàn kết thì những lợi ích tài chính và chính trị của nhà tổ chức và của các đội đua sẽ được đặt lên hàng đầu.
  • Trả lời phỏng vấn kênh TV3 Catalunya, 1987 [2]
 • Racing, competing, is in my blood. It's part of me, it's part of my life; I've been doing it all my life. And it stands up before anything else.
  Cạnh tranh trong môn đua xe đã thấm vào máu của tôi. Nó là một phần con người tôi, một phần cuộc đời tôi. Tôi đã làm việc đó cả đời. Với tôi nó luôn xếp trên mọi thứ khác.
  • Trả lời phỏng vấn ở chặng đua GP Úc 1989, tháng 11 năm 1989 [3]
 • By being a racing driver you are under risk all the time. By being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver because we are competing, we are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for victory, it's not to come 3rd, 4th, 5th or 6th. I race to win as long as I feel it's possible. Sometimes you get it wrong? Sure, it's impossible to get it right all the time. But I race designed to win, as long as I feel I'm doing it right.
  Là một tay đua có nghĩa là bạn biết mình luôn gặp rủi ro bất cứ lúc nào. Là một tay đua có nghĩa là bạn sẽ phải cạnh tranh với những tay đua khác. Và nếu bạn không còn có thể san bằng khoảng cách với người phía trước thì bạn không còn là một tay đua nữa. Bởi vì cái nghề này luôn phải cạnh tranh, chúng tôi cạnh tranh để giành chiến thắng. Động lực chính của tất cả chúng tôi là cạnh tranh để giành chiến thắng, chứ không phải là về 3, về 4, 5 hay 6. Tôi sẽ đua để chiến thắng cho đến khi tôi cảm thấy mình vẫn còn có thể làm được việc đó. Nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra những điều không mong muốn đúng không? Tất nhiên, mọi thứ không thể nào luôn luôn đúng kế hoạch. Nhưng tôi luôn đua xe để giành chiến thắng, và bây giờ tôi cảm thấy tôi đang làm đúng như thế.
 • Whoever you are, no matter what social position you have, rich or poor, always show great strength and determination, and always do everything with much love and deep faith in God. One day you will reach your goal.
  Bất kể bạn là ai, không quan trọng vị trí xã hội của bạn là gì, giàu hay nghèo. Hãy luôn luôn quyết tâm và nỗ lực hết sức, và luôn luôn làm tất cả công việc của mình với niềm tin và tình yêu dành cho Chúa. Sẽ tới một ngày bạn đạt được mục tiêu của mình.
  • Trả lời phỏng vấn, 1991 [5]
 • I believe in the ability of focusing strongly in something, then you are able to extract even more out of it. It's been like this all my life, and it's been only a question of improving it, and learning more and more and there is almost no end. As you go through you just keep finding more and more. It's very interesting, it's fascinating.
  Tôi tin rằng nếu bạn tập trung mạnh mẽ vào một việc nào đó, thì bạn sẽ có thể khai thác nhiều kết quả hơn từ nó. Cuộc đời tôi luôn như thế, vấn đề chỉ là phải luôn cải thiện kỹ năng đó và phải luôn nỗ lực học hỏi thêm, và đó là một quá trình hầu như không có điểm dừng. Khi bạn tiếp tục, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều hơn nữa. Thật là thú vị, thật là hấp dẫn.
  • Trả lời phỏng vấn chương trình Racing is in My Blood, 1991 [6]
 • On a given day, a given circumstance, you think you have a limit. And you then go for this limit and you touch this limit, and you think, 'Okay, this is the limit.' As soon as you touch this limit, something happens and you suddenly can go a little bit further. With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high.
  Vào một ngày nào đó, trong một hoàn cảnh nhất định, bạn nghĩ rằng bạn đã đạt tới giới hạn của mình. Bạn cố gắng chạm tới giới hạn này, và bạn nghĩ, 'Được rồi, đây là giới hạn của mình rồi.' Nhưng ngay khi bạn chạm vào giới hạn này, sẽ có một điều gì đó xảy ra và bạn đột nhiên nghĩ rằng bạn còn có thể tiến xa hơn một chút nữa. Với sức mạnh tinh thần, sự quyết tâm, bản năng, và cả kinh nghiệm của mình, bạn có thể bay rất cao.
  • Trả lời phỏng vấn chương trình Racing is in My Blood, 1991 [7]
 • We are made of emotions, we are all looking for emotions, it's only a question of finding the way to experience them. There are many different ways of experience them all. Perhaps one different thing, only that, one particular thing that Formula One can provide you, is that you know we are always expose to danger, danger of getting hurt, danger of dying.
  Chúng ta được tạo ra từ những cảm xúc, chúng ta đều đang tìm kiếm những cảm xúc, vấn đề chỉ là tìm ra cách để trải nghiệm chúng. Có rất nhiều cách khác nhau để trải nghiệm tất cả những cảm xúc đó. Có lẽ một điều khác biệt, chỉ một điều duy nhất mà môn đua xe Công thức 1 có thể mang lại cho bạn, đó là bạn biết mình luôn có thể gặp nguy hiểm, có thể bị thương, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.
 • I won and I'm happy and that is it.
  Tôi đã giành chiến thắng nên tôi đang rất vui. Chỉ vậy thôi.
 • I'm very privileged. I've always had a very good life. But everything that I've gotten out of life was obtained through dedication and a tremendous desire to achieve my goals... a great desire for victory, meaning victory in life, not as a driver. To all of you who have experienced this or are searching now, let me say that whoever you may be in your life, whether you're at the highest or most modest level, you must show great strength and determination and do everything with love and a deep belief in God. One day, you'll achieve your aim and you'll be successful.
  Tôi cảm thấy rất vinh dự. Tôi luôn có một cuộc sống rất tốt. Nhưng mọi thứ mà tôi có được từ cuộc sống đều đạt được nhờ sự cống hiến và một khao khát mãnh liệt để đạt được mục tiêu của mình... một khao khát chiến thắng lớn lao, đó là chiến thắng trong cuộc sống, chứ không phải chỉ là trong các cuộc đua. Đối với tất cả các bạn, những người đã trải nghiệm điều này hoặc đang tìm kiếm điều này, hãy để tôi nói rằng, dù bạn là ai trong cuộc sống của mình, dù bạn có địa vị cao nhất hay khiêm tốn nhất, bạn hãy luôn thể hiện sức mạnh và quyết tâm lớn lao, làm mọi việc với tình yêu và niềm tin sâu sắc vào Chúa. Một ngày nào đó, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình và bạn sẽ thành công.
  • Trả lời phỏng vấn, 1991 [9]
 • If you take away Eau Rouge, you take away the reason why I do this.
  Nếu bạn đã từng chạy qua đoạn đường Eau Rouge thì bạn sẽ hiểu được lý do tại sao tôi thích làm công việc này (đua xe F1).
  • Trả lời phỏng vấn , 1993 [10]
 • If I ever happen to have an accident that eventually costs me my life, I hope it is in one go. I would not like to be in a wheelchair. I would not like to be in a hospital suffering from whatever injury it was. If I’m going to live, I want to live fully, very intensely, because I am an intense person. It would ruin my life if I had to live partially.
  Nếu tôi bị tai nạn mà cuối cùng khiến tôi mất mạng, tôi hy vọng nó sẽ xảy ra ngay lập tức. Bởi vì tôi không muốn ngồi trên xe lăn. Tôi không muốn nằm trong bệnh viện để suốt ngày chịu đựng những cơn đau. Nếu tôi sống, tôi muốn sống trọn vẹn, sống thật mãnh liệt, vì tôi là một người sống mãnh liệt. Cuộc đời tôi sẽ bị hủy hoại nếu tôi phải sống một cách không trọn vẹn.
  • Trả lời phỏng vấn, Tháng Một năm 1994 [11]
 • Basically our championship starts here. Fourteen races, not sixteen. It's not a comfortable position to be in, but that's the reality. The team is conscious about the challenge we have to make to recover the ground over Benetton.
  Về cơ bản, cuộc đua vô địch của chúng tôi bắt đầu từ thời điểm này. Chỉ còn mười bốn chặng đua, chứ không phải mười sáu nữa. Đây không phải là vị trí thoải mái, nhưng đó là thực tế. Đội đua chúng tôi nhận thức rõ thách thức mà chúng tôi phải đối mặt để giành lại vị trí trước Benetton.
 • There are no small accidents here.
  Không có tai nạn nào là tai nạn nhỏ ở đây cả.
  • Trả lời phỏng vấn, 29 tháng 4, 1994 [13]

Nhận xét về Senna

[sửa]
 • Ayrton Senna may be a genius, but he is a flawed genius.
  Ayrton Senna có thể là một thiên tài, nhưng cậu ấy là một thiên tài có khuyết điểm.
 • Senna really is the best racing driver in the world, not only the fastest.
  Senna thực sự là tay đua xuất sắc nhất thế giới, chứ không chỉ là tay đua nhanh nhất.
 • The best driver in Grand Prix racing, the best driver in the world by a long way.
  Cậu ấy là tay đua xuất sắc nhất ở các chặng đua Grand Prix, thậm chí là tay đua xuất sắc nhất trên thế giới với khoảng cách rất xa (các tay đua khác)
 • Without any doubt the best driver in Grand Prix racing today.
  Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy là tay đua Grand Prix xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại.
 • Without doubt the greatest racing driver ever.
  Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy là tay đua xuất sắc nhất từ trước đến nay.
 • The guy is head and shoulders ahead of everybody else currently in Formula One.
  Đầu và vai của cậu ấy luôn cao hơn tất cả những tay đua hiện tại ở F1.
 • Probably the greatest racing driver of all time.
  Có lẽ cậu ấy là tay đua vĩ đại nhất mọi thời đại.
 • Ayrton Senna is a genius. I define genius as just the right side of imbalance. He is highly developed to the point where he's almost over the edge. It's a close call.
  Ayrton Senna là một thiên tài. Tôi định nghĩa thiên tài là vị trí nằm bên phải của sự mất cân bằng. Anh ấy đã phát triển bản thân đến rất gần qua ranh giới đó. Gần như chạm tới ranh giới."
 • I tried to find weaknesses in Senna, but I couldn't. He is 100 per cent in everything. I learned a lot from him, so for me it was a good three years. And I still like Senna. We had good fun, a good relationship.
  Tôi đã cố tìm điểm yếu của Senna nhưng không thể. Anh ấy hoàn hảo 100% trong mọi thứ. Tôi học được rất nhiều từ anh ấy, vì vậy đối với tôi đó là ba năm tuyệt vời. Và tôi vẫn quý Senna. Chúng tôi đã có những giây phút vui vẻ, một mối quan hệ tốt

Di cảo (nhận xét về Senna sau khi Senna qua đời)

[sửa]
 • Senna was the greatest driver ever and when someone like him is killed you have to ask yourself what is the point of it all.
  Senna là tay đua vĩ đại nhất từ trước đến nay và khi một người như vậy qua đời, bạn phải tự hỏi rằng mọi việc này có ý nghĩa gì
 • To my mind, he was the best driver Grand Prix racing has ever seen.
  Trong ký ức của tôi, anh ấy là tay đua Grand Prix xuất sắc nhất mà tôi từng chứng kiến.
 • He might have been the greatest driver of all time. There was not a weakness in Ayrton Senna.
  Cậu ấy có lẽ là tay đua xuất sắc nhất mọi thời đại. Không có điểm yếu nào trong con người Ayrton Senna.
 • Ayrton was the most misunderstood person out there because he got such a bad rap in the media. I can assure you he was a good person. He was very supportive of me last year.
  Có thể Ayrton thường bị hiểu lầm, bởi vì cậu ấy đã từng thể hiện xấu trên các phương tiện truyền thông. Nhưng tôi có thể bảo đảm rằng cậu ấy là một con người rất tốt. Năm ngoái cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
 • His loss is impossible to quantify. Everyone who has ever met him in whatever capacity feels they have lost someone very special.
  Mất đi Senna là nỗi đau không thể định lượng. Những ai từng gặp gỡ cậu ấy dưới bất kỳ hình thức nào đều cảm thấy họ đã mất đi một người rất đặc biệt
 • He got to a position where he was only equalled probably, by Fangio.
  Bây giờ thì cậu ấy đã đi tới vị trí ngang bằng với Fangio
 • He was probably the fastest champion I ever saw. He was always stretching the elastic. My goodness was he quick.
  Có lẽ cậu ấy là nhà vô địch nhanh nhất mà tôi từng chứng kiến. Cậu ấy luôn luôn căng hết mức sợi dây thun của mình. Thề có Chúa, cậu ấy nhanh quá.
 • I'll be honest with you; I was never a Senna fan. I always thought Gilles Villeneuve was the greatest racing driver of them all. But, to make this film, I've watched hours and hours and hours of footage. And the thing is, Villeneuve was spectacular on a number of occasions. Senna — he was spectacular every single time he got in a car.
  Thành thật với các bạn; tôi chưa bao giờ là fan của Senna. Tôi luôn nghĩ rằng Gilles Villeneuve là tay đua vĩ đại nhất. Nhưng để làm bộ phim này, tôi đã xem các cảnh quay hàng giờ và hàng giờ. Và bây giờ tôi nghĩ rằng, Villeneuve đã từng có vài lần thực hiện những pha biểu diễn ngoạn mục. Còn Senna — anh ấy đã làm những điều ngoạn mục mỗi khi lên xe
 • Still we celebrate Ayrton Senna, twenty five years after losing him on May Day 1994. I was in that race, driving the McLaren that he stepped out of to go to Williams. Terrible day... such tragedy, such loss, such a waste of God-given talent. There's only one thing that would make me happier today, and that surprisingly enough is not driving this car, it'd be standing in the pitlane waiting to interview our friend Ayrton after he'd had another drive of this amazing racing car. Obrigado, Senna.
  Đến bây giờ chúng ta vẫn cần phải vinh danh Ayrton Senna, hai mươi lăm năm sau ngày chúng ta mất đi anh ấy vào ngày Lễ Quốc tế Lao động năm 1994. Tôi đã có mặt ở chặng đua đó, tôi đã lái chiếc McLaren mà Senna bỏ lại để chuyển sang đội Williams. Đó là một ngày kinh khủng... đầy bi kịch, và mất mát. Sự ra đi của anh ấy là một sự lãng phí của tài năng mà Thiên Chúa ban tặng. Hôm nay, chỉ có một điều làm tôi cảm thấy vui vẻ hơn, và điều ngạc nhiên không phải là tôi được lái chiếc xe này, mà là đứng trên đường Pitlane, có người đang chờ phỏng vấn người bạn Ayrton sau khi anh đã lái chiếc xe đua tuyệt vời này một lần nữa. Obrigado, Senna

Xem thêm

[sửa]

Liên kết ngoài

[sửa]
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: