Bước tới nội dung

Bản mẫu:Đã biểu quyết giữ

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Tiêu bản này được nhúng vào trang thảo luận của các bài đã từng bị biểu quyết xóa nhưng cộng đồng quyết định giữ lại.

Cách sử dụng[sửa]

Tiêu bản chỉ có một tham số duy nhất để tạo liên kết chính xác tới trang biểu quyết của bài.

Ví dụ: {{Đã biểu quyết giữ|Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2009/08#Tăng Tuyết Minh}}
Kết quả:

Đã từng có một cuộc biểu quyết về bài viết này. Kết quả: bài viết được cộng đồng quyết định giữ lại.


Xem thêm[sửa]