Bước tới nội dung

Bản mẫu:Đã xem xét bỏ cấm-tự động

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Yêu cầu dỡ bỏ cấm tự động đối với địa chỉ IP của thành viên này
đã bị TỪ CHỐI.

Cách dùng: {{đã xem xét bỏ cấm-tự động|địa chỉ ip|thông điệp cấm tự động|quản lý đã cấm|từ chối=lý do}}
Ghi chú: Nếu bỏ tham số "từ chối=", cần phải có một lý do bỏ cấm.

  • Bảo quản viên đã cấm: không cung cấp.

  • Lý do từ chối:

Bạn không phải bị cấm tự động. Tuy nhiên, bạn đã bị cấm trực tiếp như đã ghi trong nhật trình cấm. Vì bạn đã không đưa ra được lý do để bỏ cấm, yêu cầu của bạn đã bị từ chối. Bạn có thể cung cấp lý do để bỏ cấm bằng cách thêm {{bỏ cấm|lý_do_của_bạn}} vào trang thảo luận của bạn.

Ghi chú: các yêu cầu bỏ cấm bị từ chối chỉ được xóa đi sau hai ngày hoặc khi lệnh cấm đã hết hạn.

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]