Bước tới nội dung

Bản mẫu:*mp

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Tiêu bản này hiển thị một khoản trong phần Tin tức của Trang Chính. Nếu sự kiện xảy ra vào tương lai thì khoản sẽ bị giấu cho đến lúc xảy ra, còn nếu tin tức xảy ra trong vòng 7 ngày trước đây thì khoản sẽ có ngôi sao.

Thí dụ[sửa]

{{*mp|2024-06-24|Wiktionary tiếng Việt đạt đến 750 mục từ.}}
  • 24 tháng 6: Wiktionary tiếng Việt đạt đến 750 mục từ.
  • {{*mp|2006-10-14|Wiktionary tiếng Việt đạt đến 200.000 mục từ.}}

  • 14 tháng 10 năm 2006: Wiktionary tiếng Việt đạt đến 200.000 mục từ.
  • Cú pháp[sửa]

    Không bắt buộc phải định rõ tham số nào.

    1. Ngày tháng tin tức theo dạng yyyy-mm-dd.
    2. Văn bản của khoản tin tức. Nếu có ký tự = thì cần phải đưa vào 2= đằng trước tham số. Nếu không định rõ tham số này thì khoản sẽ hiển thị bình thường (chỉ không có ngày tháng), nhưng nếu tham số này là ? (có nghĩa là sự kiện này xảy ra vào tương lai nhưng không biết khi nào) thì khoản sẽ bị giấu.