Bản mẫu:-

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote


Nhiều khi, thay vì sử dụng tiêu bản này, chỉ việc chỉ định style="clear: both" trong thẻ đằng sau.

Xem thêm[sửa]